Átalakul a Continental

A Continental technológiai vállalat igazgatótanácsa a vállalat történetének egyik legnagyobb szervezeti átalakítására szánta el magát. Ily módon a DAX által jegyzett vállalat továbbra is gyorsabban fog gyarapodni annál, mint ahogy fontos piacai és új növekedési lehetőségei kimerülnének a mobilitás jövőbeni döntő területein – állítják a döntéshozók.

Ez a döntés a Continental AG holdinggá való átalakítását követeli meg az új, „Continental-csoport” esernyőmárka égisze alatt. Ez a márka három, vállalati területnek nevezett üzleti alappilléren nyugszik majd. Ez a három terület a Continental Rubber, a Continental Automotive és a Powertrain. A jelentéstételi rendszer és az új megnevezések használata 2020-tól kezdődően lép életbe. A vállalati területek felépítését fokozatosan hajtják végre, illetve módosítják, ahol szükséges. Ez a változás a Continental AG felügyelőbizottságának jóváhagyását igényli, akárcsak a jelenlegi Powertrain részleg új cégnév és vezetés alatti önállósodása is, ami 2019 elejéig meg fog történni. A részleges tőzsdei bevezetés előreláthatólag 2019 közepétől válik lehetségessé.

Ezenkívül a Chassis & Safety és Interior részlegek átalakítására is sor fog kerülni 2020 elejéig. Ezekből két üzletág jön majd létre, amelyek az Autonomous Driving Technologies, illetve a Vehicle Networking Technologies elnevezést kapják. Tevékenységüket a jövőbeni Continental Automotive vállalati terület fogja ellenőrizni. Mindkét üzletág élvezi majd egy újonnan létrehozott járműipari kutatási és fejlesztési központ támogatását.

A két jelenlegi részleg, az Tires (jövőbeni elnevezése: Tire Technologies), és a ContiTech változatlanul megmarad saját, önálló szervezeti formájában. Tevékenységüket a jövőbeni Continental Rubber vállalati terület fogja ellenőrizni.

A hajtásrendszer terület összehangolása a piac és a vásárlók igényeivel

Amennyiben a Continental AG felügyelőbizottsága a jóváhagyását adja, a jelenlegi Powertrain részleg új cégnéven történő önállósodása 2019 elején kezdődik meg. Az új Powertrain vállalat vezetését Andreas Wolf (57 éves) fogja átvenni. Jelenleg ő felel az Interior részleg Body & Security üzleti egységéért.

A Powertrain leendő feladatai közé tartozik a belső égésű meghajtásokkal való eddigi üzleti tevékenység mellett a hibrid- és elektromos hajtásokkal való teljes jövőbeni üzleti tevékenység, valamint az akkumulátorokkal kapcsolatos összes folyamatban lévő tevékenység. Idetartozik például a nemrég bejelentett közös vállalat is, amely a 48 voltos akkumulátoros rendszerekért felel.

Ezzel egyidejűleg a Continental a részleges tőzsdei bevezetésre is felkészíti az új Powertrain vállalatot, amire akár 2019 közepétől sor kerülhet. A Continental azonban közép-hosszútávon nem szándékozik átengedni a Powertrain vállalat ellenőrzését.

A Continental e változás után is el tudja képzelni, hogy az új vállalati területen belül a jövőben önállóan gyártson akkumulátorcellákat. A vállalat szilárdtest-akkumulátorokban gondolkodik (Solid State technológia). Ennek előfeltétele egy vonzó üzleti modell megléte. Az erre vonatkozó döntés meghozatalára előreláthatólag csak 2020 után kerül sor.

A Powertrain tervezett szervezeti változtatásaira a 2018. április 18-án nyilvánosságra hozott, a munkavállalói képviselőkkel közösen elfogadott „Continental in Motion – jövőbeni szövetség” nevű dokumentum sarokpontjai vonatkoznak.

Az önállósodás oka a hajtásrendszer üzletág előrelátható változása. A piac fejlődésére e téren a károsanyag-kibocsátási határértékekkel kapcsolatos politikai előírások lesznek irányadóak. A politikai döntéshozók különösen a vezető piacokon, tehát Európában, Észak-Amerikában, Kínában, Japánban és Dél-Koreában, valamint India növekvő piacán eltérő a szabályozási változások végrehajtásának üteme. Ez nagyfokú rugalmasságot követel az iparágtól, hiszen gyorsan és egyéni módon kell reagálnia a különböző piacok, szabályozó hatóságok, társaságok és vásárlók igényeire.

A Chassis & Safety és az Interior részlegek átszervezése

A két további, jelenleg Chassis & Safety és Interior néven működő járműipari részleg tevékenységi köreinek és feladatainak a piacok változó követelményeihez és jövőbeni lehetőségeihez kell igazodniuk. 2020 elejéig két újonnan létrehozott üzletágra fogják osztani őket Autonomous Driving Technologies, illetve Vehicle Networking Technologies néven.

Az Autonomous Driving Technologies üzletág a jövőben az automatizált és autonóm vezetést foglalja magába, továbbá minden ismert alvázfunkciót, így például az elektronikus és hidraulikus fékekkel, a stabilitásszabályozó rendszerekkel, valamint a futómű-szabályozással és a felfüggesztéssel kapcsolatos funkciókat. A Vehicle Networking Technologies üzletág a járművek belső hálózati összekapcsolásával, valamint a járművek más járművekkel és a közlekedési infrastruktúrával történő összekapcsolásával összefüggő üzleti tevékenységért felel. Az erre vonatkozó részletek kidolgozására és bemutatására előreláthatólag 2019 közepéig sor kerül.

A Continentalnak mindenekelőtt az a célja ezzel az átszervezéssel, hogy az üzletágait az előremutató technológiák segítségével továbbra is jövedelmező növekedésre programozza, és ezt a növekedést, valamint a jövőbeni növekedési lehetőségeket még gyorsabban és hatékonyabban tudja kiaknázni. A technológiai vállalat az új járműipari üzleti egységgel (vagyis a Powertrain részleg nélkül) a közel 19 milliárd euróról (2017) közel 30 milliárd euróra (2023) történő forgalomnövekedésre számít.

A járműipari kutatási és fejlesztési központ felállítása az autóipar átalakítását szolgálja. Ez az új terület a jelenlegi Interior és Chassis & Safety részlegek fejlesztési funkcióit, valamint a jelenlegi központi funkciókat fogja össze. Ennek során a funkciók operatív újraértékelésére és megerősítésére is sor kerül. Hozzávetőleg 12 – 15 ezer szoftver- és hardvermérnök képezi majd közösen azt a világméretű Continental központot, amely az előzetes fejlesztésért és az alkalmazásfejlesztésért fog felelni.

Emellett mindkét új üzletágban, az Autonomous Driving Technologies és a Vehicle Networking Technologies üzletágban is még összesen mintegy 17 ezer mérnök dolgozik majd.

Ennek a K&F összevonásnak az a célja, hogy maximális termelékenységet lehessen elérni a kutatásban és a fejlesztésben, illetve hogy a Continental szempontjából fontos iparágakban irányadó jelleggel rövid és zökkenőmentes termékbevezetés valósuljon meg. Ez elsősorban úgy történik, hogy a K&F erőforrások teljesen a járműben és annak környezetében lévő funkciókra koncentrálódnak, függetlenül attól, hogy e funkciók később mely elektronikai modulokhoz és rendszerekhez rendelődnek hozzá. Ez a funkcióorientált szemlélet megkönnyíti az olyan előremutató megoldások kidolgozását, amelyek nagyobb biztonságot, kényelmet és összehangoltságot eredményeznek a közúti forgalomban.

Rubber terület: Continental tulajdonában marad az alapegység

A Tires (amely a jövőben a Tire Technologies nevet viseli majd) és a ContiTech részleg a jelenlegi Rubber csoport részét képezi, amely az üzleti tevékenységét „vállalati területként” új, Continental Rubber néven fogja folytatni. Mindkét üzletág továbbra is a kaucsuk és műanyag alapú technológiai termékek fejlesztésére specializálódik.

Ez az üzleti egység – amely a 147 éves hannoveri vállalat magja és forrása – a Continental tulajdonában marad. Kisebbségi részvények – például tőzsdei bevezetésen keresztüli – kibocsátását jelenleg nem tervezik, azonban a jövőre nézve szóba jöhet ez a lehetőség. A Continental néhány éve már előkészítette ennek az üzleti egységnek a lehetséges, jogilag megvalósuló önállósodását.