Új hallgatók az Audinál

Az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem duális felsőfokú képzésében az idei őszi szemeszterben tíz új hallgató kezdte meg tanulmányait, BSc, valamint angol nyelvű MSc képzések keretein belül. A gólyákat a már hagyományosnak mondható információs rendezvénnyel várták az Audi Hungariánál.

„Töretlen fejlődést mutat az a kiváló együttműködés, amelyet a Széchenyi István Egyetemmel immár nyolc tanszéken folytatunk. A tudományos és az ipari szféra intenzív összekapcsolódása által az elméleti és a gyakorlati oktatás együtt, egymásra épülve jelenik meg a képzésben. Ez teszi különösen vonzóvá a kurzust az abban résztvevők számára. A versenyképes tudás megszerzésén túl az oktatási modell nagy előnye, hogy lehetővé teszi a végzett fiatalok azonnali integrálását a vállalati szervezetekbe, köszönhetően ez elsősorban a képzés gyakorlatorientált fókuszának” – mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

Jelenleg 45 hallgató folytatja tanulmányait duális képzési formában. Az oktatás során a hallgatók az elméleti ismereteket az egyetemen sajátítják el, jelentősen megnövelt óraszámú gyakorlat mellett, amelyet az Audi Hungaria tesz lehetővé az egyetemistáknak. Kiemelkedő az egyetem és a vállalat szoros, stratégiai együttműködése, amelynek köszönhetően a képzés nagyon magas szakmai színvonalon valósul meg. Az Audi Hungariánál szakterületi mentorok kísérik a hallgatók gyakorlati képzését, melynek során nem csak a vállalat életébe pillanthatnak be a fiatalok, hanem megismerhetik és elsajátíthatják a nagyvállalati gondolkodásmódot és a konkrét szakmai ismeretek.

A vállalat 2015. január 1-jén alapította a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karát. A karhoz összesen nyolc tanszék tartozik. Ezen kívül a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a vállalat és az egyetem együttműködésében megalakult a vezetéstudományi és szervezeti kommunikáció tanszék, valamint a járműmérnöki kar kötelékén belül alakult új tanszék a mesterképzésben részt vevő diákok gyakorlatorientált oktatásában vállal jelentős szerepet.