Mesterséges intelligencia a gyártástervezésben

DLM Solutions
Az Ipar 4.0 egyik célkitűzése a gyártás hatékonyságának növelése a termelékenység fokozásával, hatékonyabb gépekkel és innovatív szoftver megoldásokkal. A gyártásban a mesterséges intelligencia és az innovatív szoftver megoldások egyik fő területe a gyártástervezés.

A gyártástervezésben APS (advanced production scheduling) motornak hívják azokat a megoldásokat, amelyek nagyon komplex matematikai eljárásokkal képesek a gyártáskimenet optimum közeli meghatározására. A DLM Solutions rendelkezik a magyar piacon elérhető legkomplexebb APS megoldással, melyet a DLM TruMES 5.0 gyártásirányítási ERP megoldás használ. Ezek a megoldások azonban kizárólag a gyártástervezés új szintre elemzésére használják a mesterséges intelligenciát. A DLM Solutions új projektjében, a genetikus algoritmusokat használó APS motort olyan neurális hálóra épülő mélytanuló rendszerrel egészítik ki, amelynek köszönhetően újfajta gyártási összefüggések feltárására van lehetőség.

A gyártási adatokra épített adattárházból a gyártási és kapcsolódó folyamatok  adatainak mélytanulással történő elemzéséből olyan megállapításokat lehet tenni a gyártás hatékonyságának növelésére, amire hagyományos módszerekkel nincs lehetőség. Például elemezhetőek a gyártási hatékonyság és a műszakban dolgozók összetételének összefüggései, ami az eredményességen felül a munkahelyi környezet javítására is lehetőséget ad. A DLM Solutions Kft. a 2020-1.1.2-PIACI pályázati program keretében egy ilyen megoldás elkészítését tűzte ki célul, amely egyedülálló módon aknázza ki a neurális hálóra épülő mélytanuló rendszerek képességét a gyártási adatok elemzésében és visszacsatolásában.